Hướng dẫn bảo dưỡng lu rung Liugong


Hướng dẫn bảo dưỡng lu rung Liugong

          Việc bảo dưỡng định kỳ gồm công tác thay dầu, thay lọc là rất quan trọng trong việc đảm bảo việc làm việc bình thường của máy, mà còn nhằm tăng tuổi thọ cao của thiết bị. Khách hàng có thể tại về bảng hướng dẫn bảo dưỡng lu rung theo mẫu sau. Tải về
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG LU RUNG CLG614

Tên gọi
Có thể dùng dầu Mobil hoặc Shell
Mức dầu sử dụng
Mỗi lần thay dầu
Động cơ
15W-40CF
16 lít
Máy mới sau 50 giờ hoạt động phải thay dầu, sau mỗi 250giờ  hoạt động phải thay dầu, lọc
Hộp số
85W/90GL-4/5
9+5,5 lít
Máy mới hoạt động 500 giờ phải thay dầu, Sau mỗi 1000 giờ hoặc nửa năm phải thay dầu, lọc
Cầu
85W/90GL-4/5
20 lít
Máy mới sau 500 giờ hoạt động phải thay dầu, Sau mỗi 2000 giờ hoặc  một năm phải thay dầu
Trống rung
HD80-90GL-5
2,3+2,3 lít
Máy mới sau 50 giờ phải thay dầu, Sau mỗi 500 giờ hoạt động phải thay dầu
 Dầu thủy lực
68#
95 lít
Sau mỗi 2000h
Dầu phanh
DTO3

Sau mỗi 500h