Xe lu chân cừu ưu và nhược điểm khi sử dụng

Xe lu chân cừu ưu và nhược điểm khi sử dụng

Xe lu chân cừu còn gọi là đầm lăn có vấy hay đầm chân dê. Loại Lu này thường được thiết kế kéo theo, khi đầm phải dùng máy kéo.

Xe lu chân cừu ưu và nhược điểm khi sử dụng
Bộ phận công tác của xe lu chân cừu là quả lăn có thể gia tải được như lu bánh thép, nhưng trên bề mặt bánh có các vấu sắp xếp thep hình bàn cờ hay hình mắt cao (Ô chữ nhật hoặc ô tam giác).
Vấu có nhiều hình dạng khác nhau, kiểu vấu hình chóp cụt và hình nón cụt dễ chế tạo nên được dùng rất phổ biến.
Trường hợp máy kéo chỉ tiến, không lùi đi kiểu vấu có dạng không cân xứng đầm rất hiệu quả, kiểu vấu này xuất hiện rất sớm, hình dạng vấu giống chân cừu nên gọi loại này là đầm chân cừu.

Ưu điểm của xe lu chân cừu

Các vấu đầm làm giảm diện tích tiếp xúc giữ bánh xe lu và nền nên ứng suất tác dụng lên nền lớn, tăng được chiều sau đầm.
Các lớp đầm dễ dàng có sự kết dính với nhau, chất lượng đầm cao.

Nhược điểm đối với xe lu chân cừu

Do bề mặt bánh lu có vấu nên việc di chuyển máy khó khăn, khi di chuyển sang công trình khác phải dùng xe tải, romooc để vận chuyển. Các vấu cắm vào nền làm tăng lực cản di chuyển nên sức kéo máy phải lớn
Lớp đất trên cùng hút nước mạnh khi gặp trời mưa, làm chậm quá trình đầm đất, làm cho các phương tiện khác di chuyển khó khăn hơn. Khi bề mặt phằng và nhẵn phải sử dụng các máy đầm khác để đầm lại lớp trên cùng