HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH XE XÚC LẬT
Xe tải mỏ nhãn hiệu LiugongMáy xúc lật gầu nhỏ LQ915Máy ủi TD40E DresstaXúc lật nhỏ LQ912Máy xúc lật gầu nhỏ LQ918Máy xúc đào Liugong 923CMáy xúc đào Liugong CLG950E IIIMáy xúc đào Liugong CLG908CMáy xúc đào LiugongCLG925DMáy ủi Liugong B160Máy kẹp gỗ ZL50CNMáy lu rung CLG6114Xe nâng Diesel cao cấp CLG2070HMáy xúc lật Liugong CLG888
Xe lu rung Liugong CLG614Xe nâng hàng CPCD30 dòng mới A - series
 ‎
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VẬN HÀNH XE XÚC LẬT
1. Các kiến thức cơ bản:
Stt
Nội dung
Yêu cầu cần đạt
1
Các khái niệm cơ bản 
Làm cho người học nắm được:
- Phân loại thiết bị nâng theo TCVN 4244-86. 2005
- Các đặc trưng để phân biệt các loại TBN ( Máy trục kiểu cầu, cần trục, máy nâng xây dựng, xe nâng hàng ) 
2
Cấu tạo chi tiết của các bộ phận quan trong như: cơ cấu nâng hạ , cơ cấu an toàn, cơ cấu di chuyển, phanh
Làm cho người học hiểu được:
- Cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc của các cơ cấu
- Các hư hỏng thường gặp 
3
Cấu tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá an toàn : cáp thép ,móc, xích, phanh, tang, puly, kết cấu kim loại, cần, các cơ cấu an toàn
3.1
Cáp, xích 
Làm cho người học nắm được:
- Các khái niệm về cấu tạo cáp, bước bện cáp, lực kéo đứt cáp, điều kiện loại bỏ cáp, các hư hỏng thường gặp
- Các loại xích, ưu, nhược điểm của xích so với cáp. Ứ
ng dụng của xích, cách kiểm tra xích
3.2
Móc
Làm cho người học nắm được:
- Cấu tạo móc đơn, móc đôi, ứng dụng của chúng
- phương pháp loại bỏ móc
- Các cơ cấu mang tải khác, bài toán treo xiên
3.3
Phanh
Làm cho người học nắm được:
- Cấu tạo phanh đai, má, áp trục
- Các yêu cầu an toàn
3.4
Tang tời và puly
Làm cho người học nắm được:
- Các loại tang ma sát, cắt rãnh, ứng dụng, công dụng puly
- Yêu cầu an toàn đối với tang, puly
3.5
Cần và kết cấu kim loại 
Làm cho người học nắm được:
- Cấu tạo cần, kết cấu kim loại, các hư hỏng thường gặp
- Quan hệ Q-L, Q-H, Q-Góc nghiêng cần. Bảng quan hệ tải trọng-tầm với
- Các sự cố quá tải ở tầm với tương ứng
3.6
Thiết bị an toàn
Làm cho người học hiểu được:
- Công dụng của từng loại thiết bị an toàn, vị trí đặt
- Yêu cầu an toàn của từng thiết bị
2. Các kiến thức về an toàn, quy trình làm việc và xử lý sự cố:
1
Các sự cố và nguyên nhân sự cố
Làm cho người học hiểu được:
- Các sự cố và nguyên nhân của đứt, tuột cáp, gẫy cần, tuột phanh, gẫy, tuột móc
- Cháy cần trục do phóng điện
- Lật đổ xe nâng hàng
- Gây tai nạn cho những người làm việc xung quanh
2
Quy trình vận hành an toàn 
Làm cho người học nắm chắc:
- Các bước của quy trình vận hành an toàn
- Những điều cấm khi vận hành thiết bị
- Hệ thống các tín hiệu tayLm cho người học nắm chắc:
- Cc bước của quy trình vận hnh an tồn
- Những điều cấm khi vận hnh thiết bị
- Hệ thống cc tín hiệu tay 
3
Khái niệm thiết bị nâng 
Làm cho người học nắm được:
- Khái niệm về chế độ làm việc của thiết bị nâng
- Mục đích, yêu cầu của việc khám nghiệm
- Các bước khám nghiệm thiết bị
4
Kiểm tra và bảo trì cho các bộ phận quan trọng 
Làm cho người học nắm được:
- Quy định thời gian kiểm tra các bộ phận ( cáp, móc, tang, puly, phanh, cơ cấu an toàn )
- Cách kiểm tra, bảo trì các bộ phận quan trọng
5
Kiểm tra cuối khóa
Theo hình thức trắc nghiệm.