Xúc lật nhỏ chất lượng cao, đa tiện ích (Xúc VLXD, xúc dăm ghỗ, mùn cưa..., nông hải sản (khoai mì, điều...)...Giá thành hợp lý

Xúc lật nhỏ chất lượng cao, đa tiện ích (Xúc VLXD, xúc dăm ghỗ, mùn cưa..., nông hải sản (khoai mì, điều...)...Giá thành hợp lý

                                                             Hotline: 0985253838